• +93 89 74 00
  • info@traeningshuset-lind.dk

+Børn medlemskab

+Børn medlemskab

Hvis forældre eller værge har medlemskab i TræningsHuset, kan denne tage sit barn med til træning i centret for et ekstra månedligt gebyr. Barnet skal være 12 eller 13 år. Det er et krav at forælder er med hver gang. Hvis man er derunder, er det ikke tilladt at træne når man er med sine forældre i centret. Er man 14 år eller ældre, skal man have sit eget medlemskab.

+Børn gælder kun for Fri træning og ikke holdtræning. 

Man kan tilkøbe +Børn medlemskabet til sit eget medlemskab for kun 60,- om måneden. Tilmelding sker i centrets bemandingstider, eller via mail (info@traeningshuset-lind.dk). Her oplyses ønske om et medlemskab, samt barnets fødselsdato.

Der gælder samme regler for opsigelse som der gør ved andre medlemskaber – dvs. løbende måned + 1 måned.

Når man tilkøber medlemskabet, sættes slutdato automatisk til den dato, hvor barnet bliver 14 år. Medlemskabet ophører automatisk denne dato, medmindre det er opsagt tidligere. 

Ønsker barnet at forsætte på egen hånd når det 14 år er nået, skal han/hun have oprettet sit eget medlemskab. Dette er kun forældre der kan gøre dette i centrets bemandingstider. Tegner man et ”normalt” medlemskab INDEN +Børn medlemskabet udløber automatisk, så fjerner vi oprettelsesgebyret, og der spares 175,-.