• +45 93 89 74 00
  • info@traeningshuset-lind.dk

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser


Køb og betaling af abonnement aftaler:

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at TræningsHuset – Lind er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at TræningsHuset – Lind må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. TræningsHuset – Lind er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Kunden er automatisk tilmeldt TræningsHuset sms service ved tilmelding. Der opkræves 0,35,- pr. sms. Ønskes denne service ikke, skal kunden selv afmelde den i centret eller på mail til info@traeningshuset-lind.dk. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af TræningsHuset – Lind eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via personligt fremmøde i centeret i bemandingstiden eller pr. mail.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra TræningsHuset – Lind ændres med et varsel på 60 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet, eller ved et fysisk opslag i centret.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret:

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden, såfremt at medlemskabet ikke er blevet benyttet i denne periode. Betalinger for gavekort, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen.

Behandling af personoplysninger:

TræningsHuset – Lind har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. TræningsHuset – Lind indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse, cpr. nr., kontooplysninger og e-mail adresse.

Ved handel gennem webshoppen på www.traeningshuset-lind.dk, registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer TræningsHuset – Lind, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil TræningsHuset – Lind som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for TræningsHuset – Lind gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling. 

Kontakt og virksomhedsoplysninger:

TræningsHuset – Linds fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

TræningsHuset – Lind Aps

Vejlevej 1, Lind

7400 Herning

CVR. nr. 37108758

E-mail: info@th-lind.dk