• +45 93 89 74 00
  • info@traeningshuset-lind.dk

Opsigelse af medlemskab

Opsigelse af medlemskab

Opsigelse af PBS-medlemskaber: PBS-medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus 1 måned. Opsigelse skal ske via e-mail til info@th-lind.dk med oplysning om for- og efternavn, medlemsnummer eller CPR-nummer samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse.
Der kan ikke ske opsigelse, så længe medlemskabet er sat i bero. Er medlemskabet sat i bero, skal dette aktiveres igen, hvorefter der kan ske opsigelse med gældende varsel.